0964 71 61 68

HƯNG THỊNH GOLDEN LAND

KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP HƯNG THỊNH GOLDEN LAND là một trong những vị trí đẹp nhất kết nối với các khu công nghiệp lớn tại Bình Dương: Khu kỹ nghệ Singapore, ...