0964 71 61 68

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

DU LỊCH THÁNG 4/2017

30-06-2017
tháng 4/2017 Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức đi du lịch cho cán bộ nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng.
phuoclocphat
phuoclocphat
Nhãn